Dokumenti

Opšta
  • Analize uticaja procesa evropskih integracija na lokalne samouprave u Srbiji 5.6MB
  • EU fondovi namenjeni lokalnim samoupravama 891KB
  • Izveštaj o analizi uticaja procesa pristupanja EU na lokalne samouprave u Srbiji 1.2MB
  • KA CLANSTVU SRBIJE U EU  ULOGA LOKALNIH SAMOUPRAVA I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA U PRISTUPNIM PREGOVORIMA 979KB
  • Okvirni dokument o uticaju evropskih integracija na lokalne samouprave 444KB
  • Zaključci 40. skupštine SKGO: Uloga lokalne samouprave u pristupanju Srbije Evropskoj uniji 80KB
  • Lokalna samouprava i proces pristupanja Srbije EU 1MB