Rodna ravnopravnost pretpostavlja da postoje jednake mogućnosti za muškarce i žene da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom, socijalnom napretku, kao i da imaju identične mogućnosti da uživaju sve koristi od napretka jedne zajednice.

U svakodnevnom životu često se srećemo sa pogrešnom percepcijom rodne ravnopravnosti: ova tema ne zauzima mnogo prostora u javnim raspravama i medijima u Srbiji, osim ukoliko se odnosi na nasilje u porodici. U praksi, rodna ravnopravnost je izolovana oblast kojom se najčešće bave žene.

Lokalne vlasti kao nivo upravljanja koji je najbliži građanima i čije se politike najviše osećaju u svakodnevnom životu, imaju odgovornost da budu upoznate sa principima rodne ravnopravnosti i da aktivno sprovode politike koje će unapređivati situaciju u ovoj oblasti. Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti, koju je potpisalo više od 1260 gradova u Evropi (četiri opštine u Srbiji), jeste dokument koji daje jasan pregled svih oblasti rada lokalne vlasti u kojima je neophodno uvažiti princip jednakih mogućnosti.

Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti i prateći akcioni plan daju određena ovlašćenja lokalnoj samoupravi, a najvažniji dokument je Zakon o rodnoj ravnopravnosti (Sl. glasnik RS 104/2009) kojim je pred gradove i opštine stavljen niz zadataka.

Kako bismo doprineli unapređenju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i pružili podršku lokalnim samoupravama, u okviru ove oblasti planirali smo da ostvarimo sledeće rezultate:

  • da ojačamo kapaciteta gradova i opština, odnosno lokalnih tela za rodnu ravnopravnost;
  • da istovremeno osnažimo i kapaciteta tehničke službe SKGO za kreiranje i sprovođenje mera kojima se unapređuje ravnopravnost polova;
  • kao i da promovišemo koncept rodne ravnopravnosti u javnosti i time podignemo svest građana kada je reč o ovoj temi.

Osim analize stanja na lokalu koja predstoji, u naredne tri godine kreiraćemo i sprovoditi obuke, pokretati inicijative i nastaviti da promovišemo Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Kao rezultat pomenutih aktivnosti očekujemo da ćemo tokom prve godine sprovođenja programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“ značajno unaprediti mogućnosti tehničke službe SKGO i napraviti snimak stanja na lokalu. Tokom druge i treće godine realizacije ovog programa glavne aktivnosti ćemo usmeriti na razvoj kapaciteta lokalnih mehanizama, kao i na pomoć u izradi akcionih planova i njihovom sprovođenju.

Kontakt osoba: Rozeta Aleksov, koordinatorka komponente, rozeta.aleksov@skgo.org

Priče o uspehu

01. 04. 2014.
Primer opštine Aranđelovac: ZA VEĆE UČEŠĆE DEVOJČICA U SPORTU

Nema roditelja koji nije uvideo značaj ovako male akcije i saznao za važnost rodne ravnopravnosti u aktivnostima lokalne samouprave.

  • ...
Detaljnije >>