Procena je da se između 60 i 80 odsto propisa Evropske unije sprovodi na nivou lokalne samouprave, pa implikacije koje proces približavanja EU ima na lokalni nivo svakako ne treba potcenjivati. Reč je o procesu koji zahteva adekvatnu pripremu kako za gradove i opštine, tako i za samu SKGO: na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji lokalne samouprave i SKGO treba da se postave strateškiu domaćim, ali i u međunarodnim/EU pregovorima, da ojačaju svoje kapacitete za adekvatno učešće u procesu evropskih integracija i da tzv. evropske poslove učine vidljivijim za građane.

Naš cilj su sledeći rezultati:

  • Pojačano učešće lokalne samouprave i SKGO u procesu evropskih integracija

Prema iskustvu zemalja koje su ušle u Evropsku uniju, od izuzetnog značaja za lokalne samouprave i njihovu asocijaciju jeste da budu pravovremeno uključeni u proces evropskih integracija. Ovo ne samo da će doprineti legitimnosti Srbije u pregovaračkom procesu, već će obezbediti i viši nivo interesovanja građana povodom pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

  • Poboljšani kapaciteti SKGO za pomoć članovima u oblasti evropskih integracija

Unapređenje kapaciteta zaposlenih u SKGO pružiće bolju savetodavnu podršku gradovima i opštinama, brže odgovore na svakodnevne zahteve lokalne samouprave i više razumevanja sektorskih politika i propisa EU koji se odnose na oblast rada zaposlenih (npr. zaštita životne sredine, komunalne usluge, finansiranje, javne nabavke, itd.).

  • Unapređeni kapaciteti lokalne samouprave za rešavanje zahteva kako bi adekvatno odgovorile na nove zahteve evropskih integracija

Reč je verovatno o najvažnijoj i najzahtevnijoj podkomponenti Programa i procesu koji će se odvijati u nekoliko dimenzija kroz:

- jačanje znanja relevantnih tela SKGO o evropskim pitanjima, kako bi se blagovremeno pripremila za moguće učešće u skriningu i procesu pregovaranja;

- razvijanje mreže opštinskih pravnih eksperata kako bismo spremno dočekali mogući skrining lokalnih propisa, kao i pomogli opštinama u transpoziciji EU standarda na lokalni nivo i lakšem praćenju procesa harmonizacije;

- razvoj mreže službenika zaduženih za evropske poslove na lokalnom nivou  i dr.

  • Podignut nivoa znanja i razumevanja tema vezanih za EU ​​na lokalnom nivou

Jačanje svesti građana putem informisanja i komunikacije od suštinskog je značaja za obezbeđivanje opšte podrške za mere koje gradovi i opštine u procesu evropskih integracija treba da preduzmu u okviru svojih nadležnosti. U ovom procesu takođe je važno jasno predočiti da su mnoge od aktivnosti koje čine pozitivne promene u lokalnim zajednicama upravo rezultat usvajanja evropskih standarda, naročito u pogledu dobrog upravljanja, transparentnosti, višeg nivoa ekološke zaštite, boljih usluga građanima, itd.

Kontakt osoba: Ivan Božović, koordinator komponente, ivan.bozovic@skgo.org

Priče o uspehu

28. 07. 2014.
SKGO PREDSTAVLJA LOKALNE VLASTI U PREGOVORIMA O PRISTUPANJU SRBIJE EU

Republika Srbija u januaru 2014. godine godine ušla je u najznačajniju fazu procesa evropskih integracija i počela pristupne pregovore za članst...

Detaljnije >>