Kontakt

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

Adresa: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, SRBIJA

Telefon: +381 (0)11 3223 446

Faks: +381 (0)11 3221 215

Vladimir Jovanović, menadžer Programa, vladimir.jovanovic@skgo.org

Katarina Arambašić-Pivić, odnosi s javnošću, katarina.arambašić@skgo.org

Komponente programa:

PRISTUPANJE SRBIJE EU I UTICAJ NA LOKALNI NIVO VLASTI:
Ivan Božović, koordinator komponente, ivan.bozovic@skgo.org

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE:
Miodrag Gluščević, koordinator komponente, miodrag.gluscevic@skgo.org

RODNA RAVNOPRAVNOST NA LOKALNOM NIVOU:
Rozeta Aleksov, koordinatorka komponente, rozeta.aleksov@skgo.org

UNAPREĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA NA LOKALNOM NIVOU:
Darko Drndić, koordinator komponente, darko.drndic@skgo.org

IZGRADNJA KAPACITETA SKGO:
Vladimir Jovanović, koordinator komponente, vladimir.jovanovic@skgo.org

Lokacija: