Dokumenti

Opšta
 • Lokalna samouprava i proces pristupanja Srbije EU 1MB
 • Studija poslovne klime na lokalnom nivou 864KB
 • Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou 1.7MB
 • Zakon o ravnopravnosti polova 95KB
 • Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređenje ravnopravnosti polova 738KB
 • Deklaracija SKGO o rodnoj ravnopravnosti 137KB
 • Zaključci 40. skupštine SKGO: Uloga lokalne samouprave u pristupanju Srbije Evropskoj uniji 80KB
 • Praktična politika SKGO u oblasti rodne ravnopravnosti, draft 397KB
 • Poruka Generalnog sekretara Evropskog saveta opšitna i regiona (CEMR) upućena potpisnicama Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou 191KB
 • EVROPSKA POVELJA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU 1.7MB
 • Vodič za poslovne savete - Analiza funkcionalnosti poslovnih saveta odnosno drugih oblika institucionalizovane saradnje sa privatnim sektorom na lokalnom nivou sa preporukama 1.1MB
 • PRAKTIČNA POLITIKA SKGO U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 126KB
 • PRAKTIČNA POLITIKA SKGO U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 126KB
 • Okvirni dokument o uticaju evropskih integracija na lokalne samouprave 444KB
 • Politika SKGO u oblasti rodne ravnopravnosti 685KB
 • KA CLANSTVU SRBIJE U EU ULOGA LOKALNIH SAMOUPRAVA I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA U PRISTUPNIM PREGOVORIMA 979KB
 • Strateški plan Stalne konferencije gradova i opština - Saveza gradova i opština Srbije za period od 2014. do 2017. godine 538KB
 • Analize uticaja procesa evropskih integracija na lokalne samouprave u Srbiji 5.6MB
 • Izveštaj o analizi uticaja procesa pristupanja EU na lokalne samouprave u Srbiji 1.2MB
 • EU fondovi namenjeni lokalnim samoupravama 891KB