Komponente programa

O PROGRAMU

Uz podršku Kraljevine Švedske i u saradnji sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR), započeli smo realizaciju trogodišnjeg programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“, čiji je cilj da doprinese jačanju demokratije, ravnomernom i održivom razvoju gradova i opština i bližim vezama između Srbije i EU. Naša težnja je da na kraju realizacije ovog programa lokalne vlasti u Srbiji spremno dočekaju zahteve koje pred njih stavlja pristupanje Evropskoj uniji.

Ovaj program podrške lokalnim vlastima i SKGO, Kraljevina Švedska odobrila je za finansiranje 13. decembra 2011. godine, kada je i potpisala sporazum sa SKGO. Programske aktivnosti biće sprovođene tokom narednih 36 meseci, zaključno sa 14. decembrom 2014. godine.

Program se zasniva na bilateralnoj saradnji između dve sestrinske asocijacije lokalne samouprave – SALAR i SKGO, a uloga svake od asocijacija različito je definisana: dok SKGO predstavlja glavnog nosioca realizacije programa, SALAR će prevashodno imati ulogu u transferu znanja između srpskih i švedskih lokalnih vlasti.