Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

Primer opštine Aranđelovac: ZA VEĆE UČEŠĆE DEVOJČICA U SPORTU

Nema roditelja koji nije uvideo značaj ovako male akcije i saznao za važnost rodne ravnopravnosti u aktivnostima lokalne samouprave.

  • 1016_595836337102177_1100703149_n.jpg1016_595836337102177_1100703149_n.jpg
    01. 04. 2014.Primer opštine Aranđelovac: ZA VEĆE UČEŠĆE DEVOJČICA U SPORTU

Zbog sumnje, a kasnije i potvrde iz prakse da se u našem malom „sportskom“ gradu devojčice tri puta manje bave sportom nego dečaci, krenula sam u akciju – to je bio moj zadatak kao članice Radne grupe za rodnu ravnopravnost SKGO i članice Opštinske komisije za rodnu ravnopravnost, kao samostalne stručne saradnice u oblasti dečje zaštite i fizičke kulture, kao bivše sportistkinje, kao majke,...

Postidela sam se kada sam uvidela da je neke korake bilo lako preduzeti. Kako su se devojčice obradovale spravama za gimnasiku i  kako su ih uporno savladavale! Zar mi je toliko vremena bilo potrebno da shvatim koliko su najvećoj osnovnoj školi u gradu za sportsku salu NEOPHODNE I SPRAVE!?

Pošla sam od sportskog saveza i od njih dobila spisak klubova na teritoriji opštine Aranđelovac. Sačinila sam upitnik za sve klubove kako bih istražila broj ženskih i muških klubova i broj članica i članova, a usput sam istražila i broj sportskih radnika: žena i muškaraca. Zatim sam od opštinske uprave dobila budžetski izveštaj za prethodnu godinu koji sadrži i izdvojena sredstva za sport.

Uočivši velike razlike sprovela sam rodnu analizu po „3R metodi“ (Representation - Zastupljenost, Resources - Resursi, Realia - Realnost). Odnos zastupljenost žena i muškaraca, devojčica i dečaka bio je poražavajući. Od 49 registrovanih klubova – 35 je pripadalo samo muškarcima, 11 je bilo mešovitih i SAMO TRI SELEKCIJE su ženske. U njima je bilo 2000 muškaraca i 633 žena. Razlika je bila evidentna i među sportskim saradnicima – 160 muškaraca i 28 žena.

Što se tiče RESURSA već je jasno da su i oni nejednako distribuirani među polovima. Sredstva iz budžeta uglavnom idu muškarcima i to za 2012. godinu – 22.233.024,00 dinara, a za žene SAMO 8.463.476,00 dinara, što pokazuje drastično kršenje pravila rodnog budžetiranja. Tek kada se pogledaju i ostali resursi – prostor (sale i tereni), vreme korišćenja sportskih objekata i terena, tehnička sredstva (sprave, rekviziti itd.) – vidi se koliko je sve usmereno na muškarce i nedostupno ženama. Kad reč „žene“ prevedemo u reči „devojčice i devojke“ (jer su one uglavnom u sportu), moramo se uplašiti za zdrav rast i razvoj naših kćeri. Gde je ovde rodna ravnopravnost? Uprkos usvojenim međunarodnim i domaćim dokumentima, zalaganjima i proklamovanim ciljevima, uprkos upozorenjima zdravstvenih radnika sa sistematskih pregleda o nepravilnom razvoju naše dece – mi smo i dalje samo nemi posmatrači.

Zato je i moj kratkoročni CILJ bio stvaranje uslova za veće uključivanje devojčica u sport, uz kratkoročno izdvajanje sredstava za devojčice i osnivanje gimnastičke sekcije.

Da ne bih napravila grešku, u projekat sam uključila i profesora fizičke kulture i saznala koje su to osnovne gimnastičke sprave koje svaka sala mora i treba da ima, a kako bi bavljenje gimnastikom bilo moguće i kako bi profesori i đaci u školi mogli da ispune svoj operativni plan rada u nastavi.

Sačinila sam AKCIONI PLAN i prema njemu BUDŽET PROJEKTA koji je zahtevao samo 182.813,00 dinara za kupovinu sledećih sprava: kozlić junior, odskočna daska, niska greda, švedski sanduk i šest strunjača. Sredstva je izdvojila Opštinska komisija za rodnu ravnopravnost u Aranđelovcu.

Najbolji POKAZATELJ USPEHA je dečja radost kada prvi put preskaču kozlić, rade okrete na gredi i izvode ostale gimnastičke vragolije. Sprave su postavljene u maloj sali Sportskog centra, gde se izvodi nastava fizičke kulture i trenutno ih koristi 280 devojčica uzrasta od petog do osmog razreda. Planom rada OŠ “M. I. Čiča“ za školsku 2013/2014. godinu, predviđeno je osnivanje i rad gimnastičke sekcije za devojčice.

Ovim akcija nije završena, ona traje i dalje, a ja je pratim i, moram priznati, osećam zadovoljstvo zbog svog skromnog doprinosa razvoju ZDRAVOG POTOMSTVA.

Međutim, kako se sve ne bi završilo samo na kratkoročnim rezultatima, neophodno je trajno zalaganje i rad kako bi se obezbedilo ravnomernije trošenje iz opštinskog budžeta na sport u kome učestvuju dečaci i devojčice, muškarci i žene.

Važna je izrada pravilnika o finansiranju u sportu, podrška ženskim klubovima za povećanje članstva, stalno praćenje učešća žena u sportu, promocija fizičke aktivnosti za žene i devojčice, a sve to bi trebalo da uzme u obzir i predvidi lokalna strategija u oblasti sporta.

Tok naše akcije dokumentovan je fotografijama, snimcima, intervjuima i reportažama naše tri lokalne TV stanice i možete ih pogledati ovde.

Nada Banković,
samostalna stručna saradnica
u oblasti dečje zaštite i fizičke kulture,
opština Aranđelovac