Dokumenti

Opšta
  • Odnosi s javnošću i strani investitori 1.4MB
  • PRAKTIČNA POLITIKA SKGO U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 126KB
  • Vodič za poslovne savete - Analiza funkcionalnosti poslovnih saveta odnosno drugih oblika institucionalizovane saradnje sa privatnim sektorom na lokalnom nivou sa preporukama 1.1MB
  • Studija poslovne klime na lokalnom nivou 864KB