29. 09. 2014.Jačanje kapaciteta SKGO

SKGO i FoNet kreirali multimedijalni servis „Opštine“

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa novinskom agencijom FoNet kreirala je multimedijalni (pisani, video, foto i audio) servis vesti pod nazivom „OPŠTINE“ koji je na usluzi svim gradovima i opštinama.

Ovaj medijski servis na raspolaganju je lokalnim samoupravama počev od septembra 2013. Zahvaljujući SKGO i programu „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“ koji finansira Kraljevina Švedska, servis je u ovom periodu BESPLATAN za sve gradove i opštine.

SKGO se odlučila da pokrene ovu saradnju sa novinskom agencijom FoNet kako bi zajedničkim snagama  promovisali aktivnosti gradova i opština i unapredili izveštavanje nacionalnih, regionalnih i lokalnih medija na ove teme, poboljšali opštu vidljivost lokalne samouprave u javnosti i građanima približili ono čime se lokalne administracije bave.

Za potrebe ovog servisa na agencijskom sajtu www.fonet.rs, pored već postojećih specijalizovanih servisa/rubrika Evroservis, Regioni i Citizen, otvorena je nova rubrika ”OPŠTINE” u okviru koje su emitovani tekstovi, video klipovi, fotografije i audio zapisi koje pošalju kolege koje su u gradovima i opštinama zadužene za informisanje.

Informacije koje se objave putem ovog servisa na raspolaganju su svim nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima, vladinim i nevladinim organizacijama, domaćim i stranim organizacijama i institucijama, odnosno svim pretplatnici FoNeta. Osim toga, sa svih važnijih dogadjaja opština FoNet će objavljivati i izveštaje na svojoj internet televiziji www.fonetweb.tv koja je javnog karaktera i bez ograničenja dostupna svim posetiocima.

Nadamo se da će novi medijski servis koji je nastao u saradnji SKGO i FoNet doprineti boljoj informisanosti građana u Srbiji o aktivnostima gradova i opština.

<< Nazad