11. 02. 2014.Jačanje kapaciteta SKGO

Pripremljena nova Strategija komunikacije SKGO

Stalna konferencija gradova i opština pripremila je novi strateški dokument u oblasti komunikacije koji sveobuhvatno i detaljno uređuje eksterne i interne komunikacije organizacije. Osim osnovnog strateškog dokumenta koji se, pre svega, odnosi na eksterne komunikacije SKGO, pripremljeni su i zasebni dokumenti koji strateški obrađuju interne, onlajn i krizne komunikacije.

Ova aktivnost podržana je u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“, a u sklopu ovih aktivnosti pripremljene i zasebne komunikacijske strategije i akcioni planovi za svaku od komponenti programa (evrointegracije, zaštita životne sredine, rodna ravnopravnost i unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou).

Priprema novog strateškog okvira u ovoj oblasti od velike je važnosti za brzo i kvalitetno komuniciranje SKGO kako sa članstvom (gradovima i opštinama), tako i sa medijima i širom javnošću.

<< Nazad