15. 10. 2015.Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

Strategija za rodnu ravnopravnost 2016-2020

Proces izrade dokumenta pokrenulo je i njime rukovodi Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, a SKGO je uključena u proces i nastoji da obezbedi mogućnost članicama da što više učestvuju u izradi dokumenta, kako bi bile spremnije za njegovu realizaciju na lokalnom nivou. U cilju prikupljanja relevantnih podataka, u julu je održana konferencija u Beogradu i devet regionalnih okruglih stolova tokom septembra i oktobra.

Nacionalna Strategija za rodnu ravnopravnost osnovni je strateški dokument Republike Srbije koji se donosi sa ciljem otklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanje rodne ravnopravnosti kroz vođenje politike jednakih mogućnosti za period od 2016. do 2020 godine. Strategija se donosi na osnovu ustavne obaveze države da jemči ljudska prava garantovana ratifikovanim međunarodnim ugovorima, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i zakonima, ravnopravnost žena i muškaraca i razvijanje politike jednakih mogućnosti, kao i da zabranjuje diskriminaciju po bilo kom osnovu, uključujući i onu po osnovu pola.

Pozivamo sve lokalne samouprave da pošalju komentare na radni tekst Strategije Stručnoj službi Koordinacionog tela Vlade RS, najkasnije do 23. oktobra 2015. godine, na adresu mirad@eunet.rs.

Radna verzija Strategije za rodnu ravnopravnost >>>

<< Nazad