20. 06. 2015.Pristupanje Srbije EU i uticaj na lokalni nivo vlasti

Članovi Predsedništva SKGO u poseti Republici Češkoj

1_GLAVNA_Clanovi_Predsednistva_SKGO_sa_gradonacelnikom_Plzena.jpg

U okviru projekta “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“, u periodu od 08. do 12. juna 2015. godine, delegacija SKGO u sastavu Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin, Vladan Vasić, predsednik opštine Pirot, Jugoslav Stajkovac, predsednik opštine Aleksandrovac, Emir Elfić, član gradskog veća Novog Pazara, Dragan Aritonović, odbornik u Skupštini grada Beograda, Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, Aleksandra Vukmirović, šef Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO i Ivan Božović, koordinator komponente na Programu, boravila je u Pragu u cilju upoznavanja sa iskustvima Češke Republike tokom procesa EU integracija i uticaja koji je taj proces imao na lokalnu samoupravu neposredno pre i nakon članstva u EU. Takođe, značajna pažnja tokom posete posvećena je temi funkcionisanja i organizacije posla u okviru Asocijacije gradova i opština Češke (SMO) i Međunarodnog savetodavnog centra za opštine (MEPCO) tokom ovog procesa.

Tokom posete održani su sastanci sa Ministarstvom regionalnog razvoja Republike Češke, Međunarodnim savetodavnim centrom za opštine (MEPCO), Asocijacijom gradova i opština Češke (SMO), predstavništvom Evropske komisije u Češkoj, kao i sa predstavnikom Ministarstva unutrašnjih poslova koji je prethodno boravio u Briselu kao lobista za interese lokalne samouprave u Češkoj. Takođe, delegacija SKGO je posetila i grad Plzen gde se upoznala sa funkcionisanjem gradske uprave, sa posebnim osvrtom na aktivnosti vezane za EU nivo kao i iskustvima u korišćenju fondova EU.

Svi navedeni sastanci i diskusija sa kolegama iz Češke su doprineli boljem razumevanju onoga što našoj zemlji dalje predstoji tokom procesa pristupanja EU, kao i neposredno nakon članstva u EU i koju ulogu i poziciju bi trebalo da imaju lokalne samouprave u tom procesu. Zanimljivo je bilo čuti da se lokalne samouprave u Češkoj i sada susreću sa sličnim izazovima kao i opštine u Srbiji, a koji se odnose na smanjenje javne potrošnje i principa distribucije poreza, nedovoljne saradnje između javnog i privatnog sektora, stalnih promena zakonodavnog okvira koje ne reflektuju lokalne prilike, itd. Takođe, konstatovano je da lokalne samouprave ne treba da budu samo pasivni primaoci reformi koje proističu iz pravnih tekovina EU, već treba aktivno da se uključe u sam proces i pružaju doprinos centralnim vlastima tokom procesa pregovora o pristupanju. Jedan od zaključaka je i da je od ključnog značaja za pristup fondovima EU rano upoznavanje sa EU instrumentima i procedurama.

Asocijacija gradova i opština Češke imala je i nastavlja da ima važnu ulogu nakon pristupanja EU. Ona predstavlja LS na EU nivou u institucijama i organizacijama koje okupljaju evropske gradove i opštine i njihove asocijacije, pomaže svojim članicama da uspostave partnerstva sa LS iz drugih država kroz bratimljenje ili projektnu saradnju, kao i da zastupa interes LS vezano za dostupnost EU fondova. SKGO delegacija je imala priliku i da se upozna sa aktivnostima i zadacima predstavništva Evropske komisije i Evropskog parlamenta u Republici Češkoj, kao i na koji način i sa koliko predstavnika je Republika Češka zastupljena i učestvuje u radu EU institucija. Zanimljivo je bilo čuti i na koji način su češka javnost i građani percipirali pristupanje Evropskoj uniji, odnosno iz kojih razloga su bili za ili protiv članstva Češke u EU.

Na kraju, organizovana je i poseta gradu Plzenu gde su SKGO delegaciju ugostili gradonačelnik i njegovi najbliži saradnici. Članovi Predsedništva SKGO imali su priliku da razmene iskustva i čuju dosta korisnih informacija od svojih kolega vezano za funkcionisanje lokalne samouprave u okvirima EU. Tokom posete Plzenu predstavljeni su i dva uspešna projekta koje je grad Plzen sproveo i finansirao iz EU sredstava. Posećen je Naučno tehnološki park Plzen gde su gradske vlasti izgradile prostorije i radni prostor u svrhu pružanja inicijalne podrške istraživačkim i inovativnim start-up kompanijama pri započinjanju njihovog poslovanja. Nakon toga, organizovan je i obilazak Naučno zabavnog centra Techmania koji služi da se deci i mladima približi naučni i istraživački rad.

Studijska poseta je ocenjena od strane članova Predsedništva SKGO kao veoma korisna, a tokom posete su uspostavljeni i dodatni kontakti između gradova i opština iz Srbije i Češke koji bi mogli da u budućem periodu dovedu do bratimljenja i/ili projektne saradnje na projektima od zajedničkog interesa.

Slike

  • 2_Sastanak_sa_Asocijacijom_gradova_i_opstina_Republike_Ceske.jpg
  • 6_Sastanak_sa_gradonacelnikom_Plzena.jpg
  • 7_Naucno_tehnoloski_park_Plzen.jpg
  • 8_Techmania_zabavno_naucni_park_u_Plzenu.jpg
<< Nazad