27. 07. 2015.Pristupanje Srbije EU i uticaj na lokalni nivo vlasti

Uticaj pristupanja EU na opštine u Srbiji

Slajder_i_naslovna_40551.JPG

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je 17. juna 2015. godine forum „Uticaj procesa pristupanja EU na lokalne samouprave u Srbiji", sa idejom da se analizira mesto i uloga lokalne samouprave u okviru pregovaračkog procesa Republike Srbije sa Evropskom unijom, kao i da se predstavi stepen uticaja i obaveze koje nastaju za lokalne samouprave iz procesa usklađivanja sa pravnim tekovinama EU u konkretnim pregovaračkim poglavljima.

Ovom prilikom predsednik SKGO i gradonačelnik Niša Zoran Perišić naveo je da je SKGO identifikovala 21 poglavlje u pregovorima sa EU koje utiče na gradove i opštine i da učestvuje u radu četiri pregovaračke grupe na nacionalnom niovu. On je istakao da je učešće SKGO u pregovorima veoma važno jer je bez toga nemoguće izgraditi dobre pregovaračke pozicije.

Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da Srbija treba da iskoristi fazu statusa kandidata za članstvo u EU za jačanje svojih kapaciteta na svakom nivou, od republičkog do lokalne samouprave. Ona je naglasila da je neophodno odgovorno korišćenje sredstva iz pretpristupnih fondova, uz napomenu da Srbija sada iz tih fondova ima na raspolaganju oko 200 miliona evra godišnje, a da će, kada postane članica EU, ta sredstva biti skoro šest puta veća.

Podsetila je prisutne da Srbija iz pretpristupnih fondova od 2014. do 2020. godine na raspolaganju ima 1,5 milijardi evra bespovratne pomoći, odnosno oko 200 miliona evra na godišnjem nivou, i posebno istakla da je važno da lokalne samouprave podignu svoje kapacitete kako bi bile spremne da pripreme i sprovedu projekte koji će se finansirati iz tih fondova.

Šefica tima za pregovore sa EU Tanja Miščević izjavila je da bi samouprave u Srbiji trebalo da imaju službenike koji će pratiti tok evropskih integracija i koordinirati sve važne aktivnosti. Ona je rekla da je u Predlogu zakona o lokalnoj samoupravi pravni osnov za to već predviđen i da se nada da će to biti sprovedeno i u praksi.

Miščević je rekla da je uključivanje SKGO u proces EU integracija veoma važno, te da su oni, kao predstavnici lokalnih samouprava, pratili skirininge koji su se odnosili na poglavlja koja ih se tiču, a da su i korišćene analize SKGO u pripremama za skrininge, ističući da je u fazi pripreme za otvaranja pregovaračkih poglavlja potrebno više znanja i drugačijih kapaciteta i analiza.

"Evropske integracije su veliki reformski proces za celo društvo, ne samo za državu, ne samo za izvršnu vlast", zaključila je Miščević.

Torgni Svenungson, savetnik u Ambasadi Švedske je naveo da je u Švedskoj najmanje 60 odsto odluka i aktivnosti na lokalnom nivou pod uticajem odluka EU, te da je veoma važna uloga građana i organizacija civilnog društva.

Ričard Maša iz Delegacija EU u Srbiji rekao je da su do sad lokalne samouprave u Srbiji koristile oko 400 miliona evra sredstava EU i da nema lokalne samouprave u Srbiji koja nije do sad imala korist od bar nekog projekta koji je finansiran sredstvima EU, kao i da gradovi i opštine mogu da računaju na dalju podršku EU.

U okviru skupa održana su četiri okrugla stola koji su bili posvećeni rezultatima analiza uticaja procesa pristupanja EU na lokalnu samoupravu, a koje je pripremila SKGO u oblastima: državne pomoći, finansijskog nadzora, javnih nabavki, životne sredine, energetike, transportne politike, ruralnog razvoja, regionalne politike, socijalne politike i zapošljavanja i kulture.

Skup je organizovan u okviru programa „Podrška lokalnoj samoupravi u Srbiji u procesu EU integracija", koji finansira Kraljevina Švedska.

Preuzmite prezentacije

Slike

  • DSC03622.JPG
  • DSC03634.JPG
  • DSC03644.JPG
<< Nazad