25. 05. 2015.Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou

Održan sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj SKGO

Na sedmom sastanku Mreže za lokalni ekonomski razvoj SKGO koji je održan 21. maja u Beogradu, razmatrane su izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji, kao i komentari na Nacrt zakona o ulaganjima, a predstavljena je i Strategija za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti.

Kao i na prethodnim sastancima, i ovom prilikom članovi Mreže za lokalni ekonomski razvoj (LER) iz brojnih lokalnih samouprava u Srbiji imali su priliku da razmene iskustva u oblasti ekonomije, ali i da saznaju više o aktivnostima Ministarstva privrede, Privredne komore, SKGO-a, kao i da čuju šta gradove i opštine očekuje u narednom periodu u procesu evrointegracija.

Mrežu za LER formirala je Stalna konferencija gradova i opština u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija", koji finansira Kraljevina Švedska, a sprovodi ova asocijacija.

Katarina Obradović Jovanović iz Ministarstva privrede objasnila je prisutnima da lokalne samouprave u narednom periou treba da imaju aktivniju ulogu u ekonomskom razvoju Srbije. Kako je ukazala, Ministarstvo će inicirati aktivnosti za bolje povezivanje sa lokalnim samoupravama, jer su opštine glavni partner u razvoju privrede na lokalnom nivou. Predstavljajući Strategiju za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća za period 2015-2020, ona je istakla da su ciljevi, između ostalih, unapređenje poslovnog okruženja, pristup novim tržištima i izvorima finansiranja. U tom cilju osnovan je i Savet za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao povremeno telo Vlade Srbije.

Na sastanku Mreže za lokalni ekonomski razvoj SKGO bilo je reči i o projektu „Horizont 2020", međunarodnom programu za istraživanje i inovacije za čije se sedmogodišnje realizovanje izdvaja 77 milijardi evra. Prisutnima je objašnjeno da za „Horizont 2020" mogu da konkurišu sva pravna lica, a da mala i srednja preduzeća to mogu učiniti samostalno.

Klara Danilović, sekretarka Odbora za urbanizam SKGO, podsetila je da su izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji usvojene u decembru 2014., čime je započeta reforma procedure izdavanja građevinskih dozvola. Najveće novine koje je promene propisa u toj oblasti donele su razmene dokumenata direktno između organa i to po službenoj dužnosti, uvođenje jedinstvenog šaltera i strogo poštovanje rokova. Kako je objasnila, planirano da se od 1. janura sledeće godine razmena dokumenata vrši  elektronskim putem. Ona je podsetila da je SKGO organizovala predstavljanje aktuelnih propisa za oko 800 zaposlenih na lokalu, kao i da su organizovani seminari za 250 građevinskih inspektora.

Govoreći o mišljenima SKGO na Nacrt zakona o ulaganjima, Slađana Grujić, sekretarka Odbora za ekonomski razvoj SKGO, naglasila je da će novim propisima strana i domaća ulaganja biti izjednačena, da će se uvesti pravni okvir za državnu pomoć, uvesti nove institucije za investitore i definisati proces investiranja gde je lokalna samouprava prepoznata kao obavezan činilac pomenutog procesa.

Mreža za lokalni ekonomski razvoj osnovana je 2012. godine  i čine je stručnjaci iz oko 100 opština i gradova koji se bave ovom temom. Sastanci se održavaju najmanje dva puta godišnje. Dosad je na ovim susretima, između ostalog, diskutovano o privlačenju investicija, podršci privrednicima na lokalnom nivou, regulatornoj reformi, kao i saradnji javnog i privatnog sektora.

Horizon 2020 opsta Gradovi i opstine - maj 2015.ppt
Prezentacija Zakona o planiranju za LER-ovce.ppt
Strategija i AP-04 12 LER.ppt

 

<< Nazad