06. 05. 2015.Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

Konferencija „Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou" 28. maja

Stalna konferencija gradova i opština,  u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija", organizuje konferenciju „Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou - Rezultati delovanja SKGO u periodu od 2011. do 2015. i dalji koraci" koja će biti održana 28. maja u begradskom Sava centru sa početkom u 11 časova.

Cilj ovog skupa je da sumira dosadašnji rad Stalne konferencije gradova i opština u ovoj oblasti, podvuče značaj urodnjavanja kao strategije za postizanje rodne ravnopravnosti i postavi temelje za dalji rad SKGO u pomenutoj oblasti.

Program „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija" finansira Kraljevina Švedska, a od decembra 2011. sprovodi SKGO. Jedna od pet programskih komponenti bila je upravo rodna ravnopravnost, a kako se realizacija kompletnog programa privodi kraju, trenutak je da se sumiraju postignuti rezultati i postave osnove za dalje aktivnosti.

Za sve dodatne informacije i potvrdu učešća možete se obratiti Rozeti Aleksov elektonskom poštom na rozeta.aleksov@skgo.org ili telefonom na broj 011 3223 446.

Agenda
Prijavni formular

<< Nazad