09. 04. 2015.Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

Jugoistočna Evropa: SKGO nagrađena za unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Mreža asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope (NALAS), u okviru konkursa "GENIYOUTH" – Nagrada za dobre prakse u oblasti rodne ravnopravnosti i rada sa mladima, nagradila je opštine Elbasan, Petrovo, Maribor i Ajdovščina, kao i Stalnu konferenciju gradova i opština za najbolje inicijative u pomenutim oblastima.

Na konkurs koji je krajem prošle godine bio otvoren za lokalne samouprave i asocijacije lokalnih samouprava, prijavilo se 56 projekata iz 10 zemalja, a stručni žiri koji su činili renomirani eksperti i ekspertkinje iz nekoliko zemalja, najbolje je ocenio sledećih pet projekata:

-  “Rodno odgovorno i  participativno budžetiranje”, opština Elbasan, Albanija;

- “Omladinska banka”, opština Petrovo, Bosna i Hercegovina;

- “Zajedničko kreiranje društvenih prostora – za mlade sa mladima”, opština Maribor, Slovenija;

- “Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou”, Stalna konferencija gradova i opština – Nacionalna asocijacija gradova i opština Srbije;

- “Lokalna strategija za mlade”, opština Ajdovščina, Slovenija.

Dodela nagrada biće održana u drugoj polovini maja u Bugarskoj.

Osim odavanja priznanja za dobar rad u ovim oblastima, cilj konkursa bio je i da se prikupi što više dobrih primera prakse, koji će kasnije biti objavljeni u priručniku i biti dostupni kao inspiracija i modeli za druge gradove, opštine i njihove asocijacije. Više o ovog nagradi dostupno je na sajtu NALAS http://www.nalas.eu/News/GENiYOUTH_Awards.

Rozeta Aleksov, koordinatorka programske komponente “Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou” u okviru programa „Podrška lokalnim sanoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“ koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, a finansira Kraljevina Švedska, ovim povodom je izjavila:

„Izuzetno mi je drago što je Stalna konferencija nagrađena na ovom konkursu i što je prepoznata vrednost pristupa koji SKGO zagovara i promoviše. Mi se zalažemo za strateški, razvojni pristup ovoj temi i nastojimo da integrišemo princip rodne ravnopravnosti u sve politike, na svim nivoima upravljanja. Mnogo radimo i na promenama u okviru naše organizacije. Integrisali smo rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju u naš strateški dokument, i sada nastojimo da to sprovedemo u delo.

Nije uvek lako, nema brzih rešenja, iako se čini da ih može biti. Za održivu promenu u načinu rešavanja problema i funkcionisanja, potrebno je široko razumevanje strukturne rodne neravnopravnosti. I u radu sa opštinama, našim članicama, zalažemo se za sveobuhvatni pristup, saradnju različitih sektora unutar lokalne samouprave, ali i uključenost donosilaca odluka. Smatramo da primena rodne perspektive donosi bolji kvalitet života za građane i građanke i pokušavamo da tome damo doprinos.

Naša saradnja sa Švedskom asocijacijom opština i regiona (SALAR) i do sada je bila prepoznata kao primer dobre prakse u primeni Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Nadam se da ćemo u narednom ciklusu rada, do 2020. godine, ostvariti još mnoge uspehe i konkretne rezultate“, ističe Aleksov.

<< Nazad