23. 03. 2015.Pristupanje Srbije EU i uticaj na lokalni nivo vlasti

Završeno predstavljenje IPA 2 (2014-2020.) gradovima i opštinama

Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, organizovala je i preostala dva regionalna seminara na temu „Instrument za pretpristupnu pomoć za period 2014-2020. (IPA II) – uvod u novu budžetsku perspektivu EU“ koji su održani na Zlatiboru i u Novom Sadu.

Regionalni seminari održani su u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u procesu EU integracija“. Nakon prva dva regionalna seminara koji su organizovani u Beogradu i Nišu, naredni seminar održan je 3. marta na Zlatiboru, uz učešće 32 predstavnika iz Kolubarskog, Moravičkog, Šumadijskog, Zlatiborskog i Raškog okruga. Četvrti i poslednji regionalni seminar održan je 12. marta u Novom Sadu i na njemu je učestvovalo 38 predstavnika gradova i opština iz Vojvodine.

Tokom seminara učesnicima je predstavljena razvojna pomoć EU kroz Instrument za pretpristupnu pomoć za period 2014-2020. Učesinici su informisani o obimu sredstava, kao i raspodeli sredstava po sektorima namenjenim Republici Srbiji u okviru IPA II. Takođe, predstavnici lokalnih samouprava su imali priliku da uporede sličnosti i razlike između prethodne IPA I i IPA II, na koji način se programiraju sredstava na nacionalnom nivou, kao i na koji način je potrebno uspostaviti liniju komunikacije između nacionalnog, regionalnog i lokalnog nivoa u planiranju i programiranju razvojne pomoći EU.

Posebna pažnja je posvećena programima prekogranične i transnacionalne saradnje gde su predstavljeni prioriteti i specifični ciljevi za pojedinačne programe za period 2014-2020., kao i naučene lekcije u sprovođenja ovih programa tokom prethodne finansijske perspektive 2007-2013. godina.

Učesnici su ocenili seminare kao veoma korisne uz preporuku da je gradovima i opštinama potrebna dalja podrška u planiranju i pripremi projekata finansiranih iz razvojne pomoći, sa posebnom pažnjom na velike infrastrukturne projekte. 

Za više informacija možete kontaktirati Službu SKGO za EU integracije i međunarodnu saradnju: Aleksandru Vukmirović, šeficu Službe (aleksandra.vukmirovic@skgo.org), Ivana Božovića, koordinatora na programu (ivan.bozovic@skgo.org) i Janu Pavlović, savetnicu za bratimljenje (jana.jelic@skgo.org) ili na tel: 011/3223 446.

<< Nazad