31. 12. 2014.Pristupanje Srbije EU i uticaj na lokalni nivo vlasti

Održani seminari „Instrument za pretpristupnu pomoć za period 2014-2020. – uvod u budžetsku perspektivu EU“

1220999.jpg

Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, organizovala je dva regionalna seminara na temu „Instrument za pretpristupnu pomoć za period 2014-2020. (IPA II) - uvod u novu budžetsku perspektivu EU".

Regionalni seminari su održani u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u procesu EU integracija" koji finansira Kraljevina Švedska i sprovodi SKGO u saradnji sa Asocijacijom lokalnih vlasti i regiona Švedske (SALAR).

Prvi seminar održan je 22. decembra u Beogradu uz učešće 26 predstavnika gradova i opština iz Mačvanskog, Podunavskog, Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga i grada Beograda. Drugi seminar organizovan je 26. Decembra u Nišu uz učešće 31 predstavnika gradova i opština iz Pomoravskog, Rasinskog, Nišavskog, Pirotskog, Topličkog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Tokom seminara učesnicima je predstavljena razvojna pomoć EU kroz Instrument za pretpristupnu pomoć za period 2014-2020. Učesinici su informisani o obimu sredstava, kao i raspodeli sredstava po sektorima namenjenim Srbiji u okviru IPA II. Takođe, predstavnici lokalnih samouprava su imali priliku da uporede sličnosti i razlike između prethodne IPA I i IPA II, na koji način se programiraju sredstava na nacionalnom nivou, kao i na koji način je potrebno uspostaviti liniju komunikacije između nacionalnog, regionalnog i lokalnog nivoa u planiranju i programiranju razvojne pomoći EU.

Posebna pažnja je posvećena programima prekogranične i transnacionalne saradnje gde su predstavljeni prioriteti i specifični ciljevi za pojedinačne programe za period 2014-2020., kao i naučene lekcije u sprovođenja ovih programa tokom prethodne finansijske perspektive 2007-2013. godina.  

Učesnici su ocenili seminare kao veoma korisne uz preporuku da je jediniciama lokalne samouprave potrebna dalja podrška u planiranju i pripremi projekata finansiranih iz razvojne pomoći, sa posebnom pažnjom na velike infrastrukturne projekte. 

Početkom 2015. godine biće održana još dva regionalna seminara i to: u Novom Sadu (za gradove i opštine iz Vojvodine) i na Zlatiboru (za gradove i opštine iz Kolubarskog, Zlatiborskog, Moravičkog, Šumadijskog i Raškog okruga). 

Za više informacija možete kontaktirati Službu SKGO za EU integracije i međunarodnu saradnju: Aleksandru Vukmirović, šeficu Službe (aleksandra.vukmirovic@skgo.org), Ivana Božovića, koordinatora na programu (ivan.bozovic@skgo.org) i Janu Pavlović, savetnicu za bratimljenje (jana.jelic@skgo.org) ili na tel: 011/3223 446.

Prezentacije >>>

Slike

  • 20141226_123650.jpg
  • 20141226_152921.jpg
<< Nazad