19. 12. 2014.Pristupanje Srbije EU i uticaj na lokalni nivo vlasti

REGIONALNI SEMINARI „IPA 2014-2020 (IPA II) - UVOD U NOVU BUDŽETSKU PERSPEKTIVU EU“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u narednom periodu organizovaće četiri regionalna seminara za predstavnike lokalnih samouprava na temu „Instrument za pretpristupnu pomoć za period 2014-2020. (IPA II) – uvod u novu budžetsku perspektivu EU“. Seminari će biti održani u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“, koji finansira Kraljevina Švedska, a u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Za uspeh pristupanja Srbije EU od izuzetnog značaja je razvojna pomoć EU kroz Instrument za pretpristupnu pomoć za period od 2014. do 2020. (IPA II). Ukupan iznos sredstava za Srbiju za akcioni program IPA 2014 iznosi 115 miliona evra i to za sledeće prioritete: sektor demokratije i upravljanja, sektor vladavine prava i osnovnih prava, sektor energetike, sektor konkurentnosti, sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike. Osim ovih sredstava, 62 miliona evra biće usmereno na sanaciju štete izazvane poplavama koje su zadesile Srbiju u maju i septembru 2014. godine. Očekuje se da će finansijski sporazum potpisati u drugom kvartalu 2015. godine, nakon čega će se započeti sa sprovođenjem programa.

Kako će ukupna predviđena sredstva biti veća nego ranije i imajući u vidu nove procedure i decentralizovan sistem upravljanja, važno je da se gradovi i opštine upoznaju sa istim i pripreme za korišćenje pristupnih EU fondova. Tokom seminara učesnici će biti informisani o detaljima kako se mogu projektno finansirati do 2020. godine, a posebna pažnja će biti posvećena programima prekogranične i transnacionalne saradnje.

 

Prvi seminar za gradove i opštine u sledećim okruzima: Beograd, Mačvanski, Podunavski, Braničevski, Borski i Zaječarski, biće održan u ponedeljak, 22. decembra 2014. godine, u hotelu Holidej In u Beogradu (Španskih boraca 74) sa početkom u 10 časova.

Drugi seminar za gradove i opštine u sledećim okruzima: Pomoravski, Rasinski, Nišavski, Pirotski, Toplički, Jablanički i Pčinjski, biće održan u petak, 26. decembra 2014. godine, u hotelu Tami Rezidens u Nišu (Durmitorska prilaz br. 1) sa početkom u 10 časova.

Ostali seminari biće održani u 2015. godini.

Učesnici seminara mogu biti: gradonačelnici/predsednici opština, članovi gradskih/opštinskih veća, odnosno načelnici gradske/opštinske uprave, kao i zaposleni u kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj tj. u gradskim/opštinskim upravama/odeljenjima koji se bave projektima i njihovim finansiranjem iz sredstava EU.

Za više informacija možete kontaktirati Službu SKGO za EU integracije i međunarodnu saradnju: Aleksandru Vukmirović, šeficu Službe (aleksandra.vukmirovic@skgo.org), Ivana Božovića, koordinatora na projektu (ivan.bozovic@skgo.org) i Janu Pavlović, savetnicu za bratimljenje (jana.jelic@skgo.org) ili na tel: 011/3223 446.

<< Nazad