07. 11. 2014.Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

Konkurs "GENiYOUTH" - nagrada za dobre prakse u oblasti rodne ravnopravnosti i rada s mladima

Da obogatimo kolekciju iskustava jugoistočne Evrope u oblasti rodne ravnopravnosti i rada s mladima...
Da postanemo deo ovog jedinstvenog iskustva učenja...
Da postanemo jedna od nagrađenih opština/gradova u jugoistočnoj Evropi... 

NALAS (Mreža asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope) poziva lokalne samouprave i asocijacije lokalnih uprava da razmene dobru praksu u oblasti rodne ravnopravnosti i rada s mladima i nominuju je za dobijanje nagrade "GENiYOUTH Municipal Initiatives". Vaše nominacije očekujemo u elektronskoj formi putem e-mail adrese geniyouth@nalas.eu najkasnije do 19. decembra 2014. godine.

Lokalne samouprave su pozvane da predlože svoje inicijative, iskustva, uspehe i naučene lekcije, detaljno opisujući dobre prakse, uključenost žena i mladih u njihovim zajednicama. Predlozi treba da uključuju do sada realizovane aktivnosti, metode i alate koji vode ka postizanju vidljivih i opipljivih rezultata.

Pet (5) najboljih praksi biće nagraćeno nagradom "GENiYOUTH Municipal Initiatives". Ceremonija dodele nagrada biće upriličena u okviru sastanka Generalne skupštine NALAS-a 2015. godine u Plovdivu, u Bugarskoj. Sekundarni cilj ovog konkursa je da privuče pažnju donatorske zajednice zainteresovane da podrži proces ponavljanja i širenja dobrih praksi lokalnih vlasti u oblasti rodne ravnopravnosti i rada s mladima.

Za učešće na konkursu mogu se kandidovati dobre prakse u promociji rodne ravnopravnosti i rada sa mladima na lokalnom nivou, koje su implementirale lokalne vlasti, asocijacije lokalnih vlasti i organizacije civilnog društva, u poslednje tri godine. Detalje konkursa možete naći u sledećim dokumentima:

 • Open call "GENiYOUTH Municipal Initiatives Awards"
 • Application Form "GENiYOUTH Municipal Initiatives Awards"
 • Applicant declaration

Aktivnost će se odvijati u nekoliko faza:

 1. Prikupljanje prijava dobre prakse (3.11. do 19.12.2014.)
 2. Uspostavljanje "GENiYOUTH Municipal Initiatives Awards" odbora za evaluaciju (3.11 - 19.12. 2014)
 3. Evaluacija prijava i izbor (8.01 - 18.02. 2015):
  - Dobrih praksi koje će biti uključene u publikaciju "Ponuda dobrih praksi"
  - 5 nagrađenih praksi
 4. Izrada publikacije "GENiYOUTH Municipal Initiatives - Ponuda dobrih praksi" (18.2 - 30.4. 2015)
 5. Organizacija ceremonije dodele nagrada (18.2. - 14.05. 2015)
 6. Ceremonija dodele nagrada (14.5.2015)
 7. Promocija dobrih praksi (1.6.2015 - kontinuirano)
 8. Traženje mogućnosti za ponavljanje dobrih praksi (1.6.2015 - kontinuirano) 

Ovde možete preuzeti kompletnu dokumenticju:
Open Call for GENiYOUTH Municipal Inititives.docx
Application Form for GENiYOUTH Municipal Initiatives.docx
Applicant Declaration for GENiYOUTH Municipal Initiatives.docx

Originalni tekst konkursa možete videti na: http://www.nalas.eu/Post.aspx?id=498

 

<< Nazad