31. 10. 2014.Zaštita životne sredine

Životna sredina i lokalna samouprava u procesu evropskih integracija

SKGO1.jpg

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine 30. oktobra 2014. godine, organizovala je konferenciju na temu „Pristupanje EU u oblasti zaštite životne sredine i uloga jedinica lokalne samouprave''. Cilj konferencije bio je upoznavanje predstavnika lokalnih vlasti sa procesom pristupanja Evropskoj uniji u oblasti zaštite životne sredine, odnosno izazovima i šansama koje ovaj proces donosi gradovima i opštinama u Srbiji.

Na skupu za koji je zbog izuzetnog značaja teme, vladalo veliko interesovanje zaposlenih u lokalnoj samoupravi, prisutnima su se obratili Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Prof. dr Zoran Perišić, predsednik SKGO i gradonačelnik Niša, Torgni Svenungson, savetnik u ambasadi Švedske i Ričard Mašan, predstavnik Delegacije EU u Republici Srbiji.

Državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović izjavila je da jaka administracija mora da postoji na državnom nivou, ali i na nivou lokalne samouprave, koja će sprovoditi projekte. Pripremamo analizu o tome koliko država gubi ako se ne ispoštuje pitanje administracije, s obzirom da je vlada usvojila blokadu prijema novih ljudi, izjavila je Stana Božović, uz ocenu da je dobra administracija slaba tačka lokalne samouprave.

Vlada ne odustaje od procesa evropskih integracija i punim kapacitetima ide u tom smeru. Životna sredina nije samo odgovornost jednog ministarstva, već cele države i društva i Ministarstvo želi dijalog sa lokalnim vlastima, celokupnim društvom i sa privredom, izjavila je Stana Božović i najavila ponovno uspostavljanje fonda za zaštitu životne sredine, kao mehanizma za finansiranje projekata u ovoj oblasti.

Predsednik SKGO Zoran Perišić ocenio je da je poglavlje 27 u pregovorima sa Evropske unije o zaštiti životne sredine jedno od najzahtevnijih, koje traži ulaganje više od 10,6 milijardi evra da bi se dostigli standardi EU. Perišić je rekao da primena principa EU zahteva da lokalne samouprave budu pripremljene, uz konstataciju da se usvojeni zakoni ne sprovode u potpunosti.

Opštine igraju važnu ulogu u procesu pristupanja EU, jer se oko dve trećine zajedničkog zakonodavstva sprovodi na lokalnom nivou, izjavio je savetnik u ambasadi Švedske Torgni Svenungson. Prema njegovim rečima, veoma je važno da opštine dobiju sve informacije o novim propisima. Svenungson je izjavio da Švedska sarađuje sa Srbijom u unapređenju životne sredine i upozorio da potpuno usklađivanje sa propisima EU može da traje i do 20 godina.

Ričard Mašan iz Delegacije EU u Beogradu je rekao da standardi moraju da se sprovode od trenutka kada neka zemlja pristupi EU, bez tranzicionog perioda. Ne smemo da zaboravimo da je Poglavlje 27 usko povezano sa Poglavljem 22 o regionalnoj politici, izjavio je Mašan i dodao da Srbija može da kroz ta dva poglavlja pokaže da je spremna za korišćenje sredstava iz strukturnih fondova.

Tokom radnog dela skupa Arunas Kundrotas, bivši ministar zaštite životne sredine Litvanije održao je predavanje o procesu pristupanja Evropskoj uniji ove baltičke države u oblasti zaštite životne sredine, dok je Ulf Sviden iz Švedske agencije za životnu sredinu predstavio ulogu regionalnih i lokalnih vlasti tokom pregovora sa Evropskom unijom.

Miodrag Gluščević, šef Odeljenja SKGO za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu životne sredine kazao je da je istraživanju o problemima primene zakona u zaštiti životne sredine u lokalnim samoupravama, pokazalo da je jedan od ključnih problema nedostatak podzakonskih akata. Problem je i nedostatak finansijskih sredstava za projekte zaštite životne sredine, manjak stručnih ljudi, ali i nedostatak svesti o značaju te oblasti, kao i nedovoljno učešće javnosti.

Predstavnici gradova i opština su u kasnijoj fazi skupa imali priliku da diskutuju po grupama na temu Upravljanja otpadom, Upravljanju komunalnim vodama, kao i o horizontalnim temama koje su vezane za učešće javnosti u ovom procesu, izdavanja dozvola, procene uticaja itd.

Konferencija se organizuje u okviru projekta ENVAP i programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija", koji finansira Kraljevina Švedska.

Slike

  • SKGO2.jpg
  • DSC02575.JPG
  • DSC02569.JPG
  • DSC02568.JPG
<< Nazad