29. 10. 2014.Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Osnovna obuka o rodnoj ravnopravnosti pomerena za 18. i 19. novembar u Kragujevcu

Osnovni trening „Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou“ koji je prvobitno bio planiran za 11. i 12. novembar, usled državnog praznika, biće organizovan 18. i 19. novembra u Kragujevcu.

Ukoliko želite da nešto uradite u oblasti rodne ravnopravnosti, a ne znate šta, ni kako

Ukoliko nikada niste radili rodnu analizu, niti ste upoznati sa 3R metodom, a niste pohađali ni obuke koje smo tokom 2013. i 2014. godine organizovali u Nišu, Beogradu, Somboru, Novom Sadu, Velikom Gradištu, Ivanjici, Paraćinu, Leskovcu i ponovo u Beogradu,

Pozivamo vas da se prijavite na desetu po redu osnovnu obuku.

Obuka traje dva dana i biće organizovana u Kragujevcu.

Cilj obuke je da učesnici sagledaju rodnu ravnopravnost kao pitanje ljudskih prava, pitanje evropskih integracija, ali i pitanje dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Kroz brojne primere iz Srbije i Švedske, učesnici mogu da sagledaju na koji način je ova tema horizontalna, kakve veze ima sa poljoprivredom, komunalnim delatnostima, urbanizmom, lokalnim ekonomskim razvojem, zaštitom životne sredine, itd.

Teme koje pokriva obuka: uvod u osnovne pojmove, rod i pol, rodna ravnopravnost, pravni okvir, strategije za postizanje rodne ravnopravnosti, gender mainstreaming - „urodnjavanje“ , rodna analiza i 3R metod.

Na obuci se koristi kombinacija različitih metoda: predavanja, radionice, video materijal, fotografije, statistički podaci i dr.

Obuku najčešće prate članice i članovi lokalnih tela za rodnu ravnopravnost, ali je potrebno da u njoj učestvuju i donosioci odluka (političari/ke), zaposleni u lokalnim samoupravama i javnim preduzećima, u svim sektorima. Posebno pozivamo muškarce da se prijave za ovu obuku!

Obuka će biti održana 18. i 19. novembra  u Kragujevcu.

Rok za slanje prijava je 7. novembar.

Prijave treba da budu overene pečatom lokalne samouprave i potpisom predsedika opštine/gradonačelnika ili načelnika OU/GU.

Troškove održavanja obuke: mesto za rad, ručak, osveženja, materijali i predavači, snosi SKGO iz sredstava programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“, komponenta „Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou“. Lokalne samouprave snose troškove dolaska njihovih predstavnika/ca na obuku i noćenja u mestu održavanja (ukoliko je potrebno).

Prijavni formular

<< Nazad