05. 02. 2014.Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou

Obuka „Priprema opštinskih i regionalnih infrastrukturnih projekata“ u Užicu

Centar za obuku Stalne konferencije gradova i opština, u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“, organizuje 6. i 7. marta 2014. u Užicu obuku „Priprema opštinskih i regionalnih infrastrukturnih projekata“.

Na ovoj obuci učesnici će dobiti osnovne informacije o fazama pripreme projekata u skladu sa nacionalnim zahtevima, kao i o specifičnostima vezanim za pripremu projekata za koje se traži tehnička i finansijska podrška EU. Takođe će biti upoznati sa procedurama pripreme javnih nabavki i posebno FIDIC/PRAG modelima tendera, steći će veštine u identifikaciji osnovnih elemenata održivosti projekta i njihovoj ugradnji u predlog projekta i biti osposobljeni da definišu i svrstaju projekte prema metodologiji SLAP.

Cilj obuke je da omogući predstavnicima lokalnih samouprava i lokalnih komunalnih preduzeća podizanje kapaciteta u pripremi infrastrukturnih projekata za realizaciju, u fazama od identifikacije, formulacije, razrade, stvaranja svih potrebnih uslova, saglasnosti i dozvola, do pripreme dokumentacije i sprovođenja nabavke.

Ciljna grupa su predstavnici lokalnih samouprava koji su po svom mestu i ulozi vezani za pripremu infrastrukutrnih projekta, uključujući opštinske službe, komunalna preduzeća i druge institucije.

Dvodnevna obuka „Priprema opštinskih i regionalnih infrastrukturnih projekata“ realizovaće se 6. i 7. marta 2014. u Užicu, u hotelu „Zlatiborska noć“ (Bela Zemnja bb), sa početkom od 10 časova. Svi troškovi učešća na obuci, izuzev troškova prevoza i smeštaja učesnika, biće pokriveni iz projektnih sredstava. Polaznici koji budu prošli obuku dobiće sertifikate o učešću.

Prijavni formular (u prilogu) je potrebno dostaviti faksom na broj 011 3220 566, najkasnije do petka, 28. februara. Imajući u vidu da je broj učesnika ograničen, molimo Vas da nam blagovremeno potvrdite prisustvo predstavnika Vašeg grada/opštine.

Za dodatne informacije možete kontaktirati koordinatorku Centra za obuku SKGO Ninu Nikolić telefonom na broj 011/3223 446; 064/870 3309, ili putem elektronske pošte na adresu nina.nikolic@skgo.org.

Preuzmite formular

<< Nazad